Za sva pitanja kontaktirajte nas:

tel +385 1 2040560
fax +385 1 2040561
e-mail URED@FRANKA-MARINE.HR